Vores værdier

Bygget på værdier, der har stået tidens test.

Blundstone-koncernen opererer i henhold til et sæt værdier, der sikrer, at juridiske, etiske og ansvarlige politikker, praksis og processer altid bliver vedtaget og omsat i praksis i hele virksomheden.

VORES VÆRDIER ER:

 • FAMILIE - Vores folk er drivkraften i vores forretning. Vi holder af, respekterer og værdsætter den mangfoldige gruppe, som er en del af vores familie.
 • KUNDE - Vores mission er at lytte til, forstå og levere på vores forbrugeres og vores kunders behov, ønsker og forventninger.
 • FÆLLESSKAB - Vi er stolte af at være et aktivt, positivt og bidragende medlem af vores lokalsamfund, både i dag og for fremtidige generationer.
 • DESIGN - Vi er forpligtet til at designe innovative og ærlige kvalitetsprodukter, samt tjenester og oplevelser, der passer til formålet.
 • INTEGRITET - Vi søger altid at gøre det rigtige: at opføre os etisk; at handle med integritet; og at minimere vores påvirkning af miljøet.

Blundstone Group understøtter fuldt ud og overholder industriens adfærdskodeks designet til at forhindre udnyttelse af hjemmebaseret arbejdskraft.

Koncernen sikrer også, at hverken vi eller vores leverandører udnytter sig af voksen- eller børnearbejde.

Bygget på værdier, der har stået tidens test.

Blundstone-koncernen opererer i henhold til et sæt værdier, der sikrer, at juridiske, etiske og ansvarlige politikker, praksis og processer altid bliver vedtaget og omsat i praksis i hele virksomheden.

VORES VÆRDIER ER:

 • FAMILIE - Vores folk er drivkraften i vores forretning. Vi holder af, respekterer og værdsætter den mangfoldige gruppe, som er en del af vores familie.
 • KUNDE - Vores mission er at lytte til, forstå og levere på vores forbrugeres og vores kunders behov, ønsker og forventninger.
 • FÆLLESSKAB - Vi er stolte af at være et aktivt, positivt og bidragende medlem af vores lokalsamfund, både i dag og for fremtidige generationer.
 • DESIGN - Vi er forpligtet til at designe innovative og ærlige kvalitetsprodukter, samt tjenester og oplevelser, der passer til formålet.
 • INTEGRITET - Vi søger altid at gøre det rigtige: at opføre os etisk; at handle med integritet; og at minimere vores påvirkning af miljøet.

Blundstone Group understøtter fuldt ud og overholder industriens adfærdskodeks designet til at forhindre udnyttelse af hjemmebaseret arbejdskraft.

Koncernen sikrer også, at hverken vi eller vores leverandører udnytter sig af voksen- eller børnearbejde.

MILJØSTANDARDER

Blundstones historie er tæt forbundet med den sociale og industrielle udvikling af vores østat Tasmanien fra kolonitiden. Vi er bevidste om vores arv og vores ansvar over for vores miljø og samfund.

Tasmanien er internationalt kendt for den høje kvalitet af dets naturlige miljø, herunder et af de sidst tilbageværende tempererede vildmarksområder af betydelig størrelse samt standarder for luft- og vandkvalitet, som globale pejlemærker. Disse aktiver er af iboende værdi for os og understøtter vores fremtidige livskvalitet.

Vores virksomhed er forpligtet til politikker for bæredygtig udvikling, som former vores Tasmaniens landbrugsmæssige, industrielle og kommercielle profil. Blundstone forfølger udviklingspolitikker, som evalueres ud fra miljøhensyn. Vi maksimerer vores brug af genanvendte og genanvendelige materialer i vores fremstilling og emballage. Vi minimerer brugen af råvarer, kemikalier og fossile brændstoffer. Vi overholder alle føderale, statslige og lokale regeringsbestemmelser og tilskynder vores leverandører til at gøre det samme.

ETISK BESKÆFTIGELSE

Blundstone er forpligtet til at sikre, at de mennesker, der fremstiller vores produkt, er ansat etisk og er fri for udnyttelse. På lokalt niveau betyder det, at ansættelsesstandarderne hos vores partnere opfylder eller overstiger de minimumsstandarder, der er foreskrevet af regeringen i det land, hvor de opererer.

Blundstone har værdsatte partnere over hele verden. For partnere, vi har direkte relationer til, klassificerer vi dem som tier-one-fodtøjspartnere eller tier 1 partnere. For partnere, der leverer til vores tier 1 partnere, og hvor vi ikke har en direkte relation, klassificerer vi som tier 2.

Blundstone har en proaktiv tilgang til at sikre sig, at standarden opretholdes. Dette opnås på en række forskellige måder:

 • Tredjeparts revision på stedet af en tier 1- eller tier 2 partner, hvis de vurderes at udgøre en øget risiko for potentielt ikke at opfylde vores ansættelsesstandarder.
 • Blundstone støtter medarbejdernes rettigheder til at være frie til at kollektivisere hvis de ønsker det, og at kollektivet kan repræsentere de medarbejdere i forhandlinger om ansættelsesvilkår.
 • Blundstone har adgang til uafhængige tredjepartsstandarder akkrediteringsrevisionsrapporter, der dokumenterer partnerens overholdelse og løbende forbedringer med hensyn til deres medarbejderes resultater.
 • Blundstone har kvalitetsinspektører til stede hos alle tier 1 partnere, der sikrer, at arbejdet udføres på vores vegne er gennemført i overensstemmelse med vores ESB-program.
 • Med alle vores partnere har vi en forståelse af at folk er ansat på et marked, der værdsætter deres færdigheder, med respekt for medarbejdernes valg af beskæftigelse, og aldrig med kraft eller bevidst forhindre dem i at søge andre muligheder.