VORES PLANET

VORES PLANET I DAG OG I MORGEN

Med vores øjne rettet mod fremtiden stræber vi efter at minimere vores miljøpåvirkning.

Vi handler kun med leverandører, som vi mener er tilstrækkeligt aktive i at forbedre miljøpåvirkningen. Vi opfordrer alle vores leverandører til at undersøge og lægge strategier omkring områderne:
Affaldshåndtering, energiforbrug, vandforbrug samt håndtering af emissioner.

Ansvarlig brug af ressourcer og styring af emissioner

Gennem vandgenbrug sparer vi cirka 5 liter vand for hver fremstillet støvle. Det er 1 million liter vand om året.

Nogle af vores leverandører tager skridt mod at spare energi ved hjælp af LED-belysning, solenergiinstallation og andre energieffektivitetsmetoder. Vi opfordrer vores leverandører til at minimere emissioner. En stor partner har implementeret aktiv filtrering af kulbrinte og andre potentielle forurenende stoffer.

Vi opfordrer vores leverandører til at minimere emissioner. En stor partner har allerede implementeret aktiv filtrering af kulbrinte og andre potentielle forurenende stoffer.

Minimering og korrekt styring af kemikalier

Vi er 100 % i overensstemmelse med Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH), en EU-forordning vedtaget for at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod risici, som kemikalier kan udgøre.

Vi sikrer, at vi overholder al relevant markedslovgivning, herunder California Proposition 65 og United States Consumer Product Safety Improvement Act. Vores overholdelse er verificeret af SATRAs laboratorietestning, den fremtrædende europæiske testmyndighed. Sikker opbevaring og brug af kemikalier er påkrævet.

Ansvarlig brug af ressourcer og styring af emissioner

Gennem vandgenbrug sparer vi cirka 5 liter vand for hver fremstillet støvle. Det er 1 million liter vand om året.

Nogle af vores leverandører tager skridt mod at spare energi ved hjælp af LED-belysning, solenergiinstallation og andre energieffektivitetsmetoder. Vi opfordrer vores leverandører til at minimere emissioner. En stor partner har implementeret aktiv filtrering af kulbrinte og andre potentielle forurenende stoffer.

Vi opfordrer vores leverandører til at minimere emissioner. En stor partner har allerede implementeret aktiv filtrering af kulbrinte og andre potentielle forurenende stoffer.

Minimering og korrekt styring af kemikalier

Vi er 100 % i overensstemmelse med Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH), en EU-forordning vedtaget for at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod risici, som kemikalier kan udgøre.

Vi sikrer, at vi overholder al relevant markedslovgivning, herunder California Proposition 65 og United States Consumer Product Safety Improvement Act. Vores overholdelse er verificeret af SATRAs laboratorietestning, den fremtrædende europæiske testmyndighed. Sikker opbevaring og brug af kemikalier er påkrævet.

Overvågning af miljøpåvirkning

Siden implementeringen af Every Step Better har ingen af vores store produktionspartnere registreret et væsentligt brud på et af de kontrollerbare miljøområder. Vi fortsætter med at støtte vores andre partnere med at blive ISO 14001-certificerede - hvilket bekræfter deres evne til at opsætte, administrere og overholde et miljøledelsessystem.

Fremme genbrug

Vores leverandører overvåger og fjerner affald ansvarligt i overensstemmelse med lokale love. Hver leverandør opfordres til løbende at forbedre affaldsminimeringen og fremme genbrug. Alle vores skoæsker er lavet af 100% genbrugsmateriale og er 100% genanvendelige.

Overvågning af miljøpåvirkning

Siden implementeringen af Every Step Better har ingen af vores store produktionspartnere registreret et væsentligt brud på et af de kontrollerbare miljøområder. Vi fortsætter med at støtte vores andre partnere med at blive ISO 14001-certificerede - hvilket bekræfter deres evne til at opsætte, administrere og overholde et miljøledelsessystem.

Fremme genbrug

Vores leverandører overvåger og fjerner affald ansvarligt i overensstemmelse med lokale love. Hver leverandør opfordres til løbende at forbedre affaldsminimeringen og fremme genbrug. Alle vores skoæsker er lavet af 100% genbrugsmateriale og er 100% genanvendelige.